ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ / Sunday, 20 April, 2014
مارقین چه کسانی بودند؟

یاغیانی كه از اطاعت امام خود بیرون رفتند و بر علیه امام قیام نمودند كه «خوارج نهروان» نامیده می شوند. این گروه در جریان حكمیت در جنگ صفین به مخالفت با حضرت علی (ع) و اعتراض به ایشان در پذیرش حكمیت پرداختند و جنگ نهروان را در منطقه نهروان به راه انداختند.
گفتنی است خوارج خشك مغزانی بودند كه بسیار به عبادت می پرداختند . اما از بصیرت دینی تهی بودند و مقدسان نادانی بودند كه معرفت و آگاهی نسبت به اوضاع زمان خود نداشتند و باشعار « لا حُكمَ الاّ لله» به مخالفت با امام مسلمین پرداختند.
منبع : سایت مداحی

همچنین مشاهده کنید


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved